Dudak-Damak Yarığı

Ana sayfa » Blog » Dudak Daman Yarığı » Dudak-Damak Yarığı

Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkar. Kraniofasyal sorunlar arasında kolaylıkla çözümlenebileceği düşünülenler arasında olmasına rağmen kabul edilebilir başarılı sonuçların alınması oldukça zordur. Başarılı sonuçların elde edilmesinin yolu bilgi birikiminin fazlalığı ve modern konseptlere uymaktan geçmektedir.

Dudak-damak yarığı ayrı ayrı görülebileceği gibi bir arada da olabilir. Görülme sıklığı 800-1000 doğumda birdir. Dudak-damak yarığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevresel faktörler, gebelik esnasında kullanılan bazı ilaçlar, annenin gebelik esnasında sigara ve alkol kullanımı, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, folik asit ve B vitamin eksikliği bu duruma yol açabilir. Dudak-damak yarığı olan bebeklerde eşlik eden başka doğumsal anomalilerde görülebilir.

Dudak Yarığı

dudak-damak-yarigiDudak yarığı, dudakta küçük çentiklenmeden çift taraflı yarığa varacak şekilde farklı derecelerde olabilir. Birlikte damak yarığı da olabilir. Dudak yarığı olan hastalarda sıklıkla diş arkının dizildiği alveol dediğimiz kemik yapıda da yarık bulunur. Dudak yarıklı bebekler ciddi sorunla karşılaşmadan meme emerek normal şekilde beslenebilirler. Dudak yarığı olan hastalarda kozmetik problem en büyük sıkıntıyı oluşturmaktadır.

Dudak yarığı onarımı bebek 3 aylık iken yapılır. Dudak yarığı onarımında amaç es

dudak-yarigi

tetik olarak normale çok yakın bir görünüm sağlamaktır. Kliniğimizde alveol denilen kemik

yapıda dudak yarığı onarımı esnasında kemik yerleştirilerek onarılır.

Alveol denilen kemik yapının erken dönemde onarılması yurt dışındaki modern plastik cerrahi kliniklerinininde uyguladığı en çağdaş yöntemdir. Bunun avantajı, dudağın erken dönemde estetik olarak  daha iyi görünüm alması ve yarık olan tarafta çökük-basık görünen burun kanadının yükseltilmesidir. Bu anomalilerin erken dönemde onarılması çocukta oluşabilecek psikolojik sorunlarında önüne geçmektedir.

Damak Yarığı

damak-yarigiDamak yarığı sadece yumuşak damağı ya da tüm damağı etkileyebilir.sadece yumuşak damak yarığı varsa 3. ayda onarım yapılabilir. Tüm damak dokusunda yarık varsa  onarım 9. ayda yapılır.

Damak yarığında en önemli sorun bebeğin beslenmesi ile ilgilidir. Damağın yarık olmasından dolayı, beslenme esnasında östaki borusuna ve solunum yollarına kaçacak olan besinler sık orta kulak iltihabına ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu enfeksiyonlar nedeniyle bebeğin gelişmesi de kötü yönde etkilenecektir. Hatta sık orta kulak iltihabı bebekte kalıcı işitme kayıplarına dahi neden olabilir. Bundan dolayı ailenin özellikle bebeğin beslenmesi ile ilgili olarak profesyonel yardım alması gerekmektedir.

damak-yarigi1Damak yarığı onarımında esas hedef damaktaki kas fonksiyonunun onarılarak normal fizyolojinin temin edilmesi ve sonuç olarak da normal konuşmanın sağlanmasıdır. Kliniğimizde çoğunlukla normal ve normale yakın konuşma sağlanmaktadır. Damak yarıklarının onarımında fonksiyonun normale çok yakın olarak sağlanmasında yarığın kapatılmasının yanında damak boyunun uzatılmasının da büyük önemi vardır. Kliniğimizde bu amaçla farklı bir damak yarığı onarımı tekniği uygulanmaktadır. İleri derecede olan yarıklarda bütün cerrahi onarım tekniklerine rağmen konuşmada sorunlar olabilir. Bu gibi durumlarda konuşma terapistlerinden faydalanmak gerekecektir.

Dudak-Damak Yarıklarının Geç Deformiteleri

Dudak-damak yarığının onarımları 3. ve 9 aylarda yapılmaktadır. Ancak gelişim döneminde üst çene ve burunda yapısal ve şekilsel değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Burunda asimetri, yarık olan tarafta burun kanat asimetrisi ve burun kanadı çökmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sorunlar kliniğimizde 5 yaşında önce çözümlenerek çocuğun okul dönemine psikolojik açıdan sorunsuz ve sıkıntısız başlaması sağlanmaktadır.

Alveol ve damak üst çenenin bir bölümünü oluşturduğundan dolayı geç dönemde üst çene gelişim bozuklukları da ortaya çıkacaktır. Bazı hastalarda üst çenenin geride kalmasına bazı hastalarda alveol arkında ki düzensizlikler de eşlik edecektir. Üst çenedeki şekilsel problemler 14-15 yaşlarında ortodontik tedavi eşliğinde cerrahi olarak rahatlıkla düzeltilebilir. Kliniğimizde çok sayıda ortodonti uzmanı ile işbirliği içinde çalışmaktayız.

Dudak-damak yarığı neden olur?

Dudak-damak yarığı, doğum öncesi gelişim sırasında dudakların ve/veya damakların normal şekilde birleşmemesi sonucu oluşan bir doğumsal anomali türüdür. Dudak-damak yarığının nedenleri tam olarak bilinmese de, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. İşte olası nedenler ve risk faktörleri:

  • Genetik Faktörler: Dudak-damak yarığı ailede daha önce görülmüşse, bir sonraki çocukta da bu durumun görülme riski artar. Bazı genetik sendromlar da dudak-damak yarığı ile ilişkilidir.
  • Çevresel Faktörler: Hamilelik sırasında maruz kalınan bazı çevresel faktörlerin dudak-damak yarığı riskini artırabileceği düşünülmektedir. Bunlar arasında sigara kullanımı, belirli ilaçlar, alkol tüketimi ve bazı enfeksiyonlar yer alabilir.
  • Beslenme Eksiklikleri: Hamilelik sırasında yetersiz beslenme, özellikle folik asit eksikliği, dudak-damak yarığı riskini artırabilir.
  • Anne Yaşı ve Sağlık Durumu: Daha yaşlı annelerde ve belirli sağlık koşullarına sahip annelerde dudak-damak yarığı oluşma riski daha yüksek olabilir.
  • İlaçlar ve Toksinlere Maruz Kalma: Hamilelik sırasında bazı ilaçlara ve toksinlere maruz kalma, dudak-damak yarığı riskini artırabilir.

Dudak-damak yarığı genellikle doğumdan sonra cerrahi müdahale ile düzeltilebilir ve çoğu çocuk bu müdahale sonrasında normal bir yaşam sürebilir. Cerrahi tedavi, beslenme, konuşma ve diş sağlığı gibi alanlarda kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Hamilelik sırasında düzenli sağlık kontrolleri ve dengeli bir diyet, bu tür doğumsal anomalilerin önlenmesinde önemli rol oynar.