Ortognatik Cerrahi – Isırım Bozuklukları

Ana sayfa » Blog » Çene Cerrahisi Cat » Ortognatik Cerrahi – Isırım Bozuklukları

yüz kemiklerindeki iskeletsel ve dişsel bozuklukların düzeltilmesi ameliyatlarını tarif eden genel bir terimdir. Ortognatik cerrahi, çenelerin birbirleri ile ilgili uyumsuzluklarını veya dişlerin çeneler ile olan uyumsuzluklarını düzeltmek için yapılan uygulamalardır şeklinde de tarif edilebilir.
Ortognatik cerrahi ile aynı zamanda estetik ve fonksiyonel düzeltmeler yapılabilir. 

Yüz iskelet yapısında olabilecek ve ortognatik cerrahi ile çözümlenebilecek sorunlar şunlardır:

 • Alt çenenin  önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,
 • Alt çenenin bir tarafının veya tümünün az gelişmesi,
 • Üst çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,
 • Üst çenede gelişim azlığı,
 • Alt çene ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi ( Açık ısırım deformitesi)
 • Çene ucunun ileride ya da geride olması,küçük veya büyük olması,
 • Elmacık kemiklerinin olması gerekenden büyük, küçük, önde veya geride olması,
 • Kaza ve tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması.

İnsan yüz harmonisinde ve iskelet yapısında her kişide farklılık gösteren gelişim ve oranlar bulunmaktadır. Dolayısıyla çene iskeleti gelişiminde de her kişide farklı oranlar görülmektedir. Alt çene ve üst çene arasındaki ilişkinin normal olmadığı durumlarda ısırım bozukluğu-maloklüzyon ortaya çıkar. Alt çene ve üst çene olması gereken ideal pozisyondan önde, arkada, aşağıda, yukarıda ya da yanlarda olabilir. Dişlerde ve iskelet yapısındaki bu sorunlar değişik ölçüde yüz estetiğine de yansımalar gösterir. Yani, burada sorun hem fonksiyonel ve hem de estetiktir. Göz ardı edilmemesi gereken bir durum da mevcut sorunun yarattığı psikolojik etkilenmedir. İskeletsel ve dişsel sorunların ortognatik cerrahiyle düzeltilmesi fonksiyonel, estetik ve psikolojik sorunların çözümlenmesini sağlar. Bu da hastaların ifadesi ile “yeniden doğma” olarak da anlatılabilir.

Kişide mevcut olan ısırım bozuklukları plastik cerrah ve ortodontistin yer aldığı ekip çalısması ile rafine olarak düzeltilebilir. Tek başına plastik cerrah veya ortodondist ideal sonucun elde edilmesi için yeterli değildir. Bilgisayar ortamında yapılan bu dijital değerlendirmeye hastanın da aktif olarak katılması oldukça önemlidir. Bu hastaların cerrahi öncesinde görmesi gereken ortodontik tedaviyi (tel tedavisi) belirlemek için ortodontist ile birlikte hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Ortodontik tedavi operasyon öncesi 5-6 ay, sonrasında 5-6 ay olmak üzere toplam 1 yıl kadar devam eder.

Çene ameliyatı riskli midir?

Çene ameliyatları (ortognatik cerrahi), çene yapısındaki bozuklukları düzeltmek için yapılan karmaşık cerrahi işlemlerdir. Bu tür ameliyatlar, çene yapısını, dişlerin hizalanmasını ve yüz estetiğini iyileştirmek için yapılır. Her cerrahi işlem gibi, çene ameliyatlarının da belirli riskleri ve komplikasyonları vardır. Ancak, bu riskler cerrahın deneyimi, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyatın karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Çene ameliyatlarının potansiyel riskleri ve komplikasyonları şunları içerebilir:

 • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, enfeksiyon riski vardır, ancak uygun sterilizasyon teknikleri ve antibiyotik kullanımı ile bu risk minimize edilebilir.
 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında aşırı kanama meydana gelebilir, ancak bu durum nadirdir ve uygun önlemlerle kontrol altına alınabilir.
 • Sinir Hasarı: Çene bölgelerindeki sinirlerin zarar görmesi, geçici veya kalıcı his kaybına neden olabilir.
 • Anestezi Riskleri: Genel anestezi her zaman belirli riskler taşır, ancak modern anestezi yöntemleri oldukça güvenlidir.
 • Uzun İyileşme Süreci: Çene ameliyatları, diğer bazı cerrahi işlemlere kıyasla daha uzun bir iyileşme süreci gerektirir.
 • Asimetri veya Estetik Sonuçlarla İlgili Beklentilerin Karşılanmaması: Her ne kadar ameliyatın amacı estetik ve fonksiyonel iyileşme olsa da, bazen sonuçlar hastanın beklentilerini tam olarak karşılamayabilir.

Ameliyat öncesinde, hastaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve ameliyatın riskleri, faydaları ve alternatif tedavi seçenekleri hakkında tam bir bilgi verilmesi önemlidir. Deneyimli bir cerrah, hastanın durumunu değerlendirerek, ameliyatın uygun olup olmadığına ve potansiyel riskleri azaltmak için hangi önlemlerin alınması gerektiğine karar verebilir. Hastaların da ameliyat öncesi ve sonrası talimatları dikkatlice takip etmeleri, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.