Op Dr Ali Mezdeği kimdir ?

27-Ekim-1973 tarihinde K.Maraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini K.Maraş’ta tamamladı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesinde başladığı tıp eğitimini 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fakültesi(Çapa) Estetik,Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında başladığı ihtisasını 2004 yılında tamamladı. Uzmanlık tezi olarak Mandibuler Distraksiyon Osteogenezis konusunda deneysel ve klinik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi ve poster sunumunun yanı sıra ulusal ve uluslar arası dergilerde kabul görmüş 13 adet bilimsel çalışması bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel organizasyonları yakından takip etmektedir.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Özel ilgi alanları arasında Estetik Cerrahi ve Çene Cerrahisi ayrı bir yer tutmaktadır.

Katıldığı Sempozyumlar, Kongreler ve Akademik Sertifika Programları:

18-20 Haziran 2007 Estetik Plastik Cerrahi Derneği 11.Ulusal Kongre ve Yüz Estetik Cerrahi Kursu

3-Mayıs-2007 Ortognatik Cerrahide Planlama Hacettepe Ünv.Tıp Fakültesi 21-25 Eylül 2004 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA.

18-20 Haziran 2004 Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8.Ulusal Kongresi, İSTANBUL.

27-29 Mayıs 2004 A.S.A.M.I. International 3. Kongresi-İSTANBUL

13- Mart- 2004 Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları-Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, İSTANBUL.

25 Aralık 2003 ‘Yüzde Noninvazif Estetik Girişimler’ Paneli-İSTANBUL.

6-7 Kasım 2003 ‘Maksillofasial Cerrahi ve Distraksiyon’ Kursu-ANKARA.

18-20 Ekim 2002 Yeditepe Ünv.Diş Hekimliği Fak. Oral ve Maksillofasyal Cerrahide Güncel ve İleri Görüşler Sempozyumu- İSTANBUL.

26-29 Mayıs 2002 ISAPS 2002(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) XVI Kongresi, İSTANBUL.

3-4 Mayıs 2002 GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. Maksillofasyal Cerrahi Çalıştay(Workshop) ve Kursu, ANKARA.

27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

23-24 Kasım 2000 Turkish Symposium Contour Genesis Ultrasonic Assisted Lipoplasty, İSTANBUL.

16-27 Ekim 2000 Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği , Temel Mikrocerrahi Sertifika Programı, İSTANBUL.

27-1 Ekim 2000 XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İZMİR.

Yayınlanmış Yazıları:
1-Auricular reconstruction with prefabricated postauricular fasciocutaneous flap: Case report

Vagıf KALENDER, Aret Çerçi ÖZKAN, Ufuk EMEKLİ, Aylin BİLGİN KARABULUT, Metin ERER, Atilla ARINCI, Ali MEZDEĞİ. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty.

2-Management of Donor Site of Prefabricated Temporalis Fascia Flap(Letter) Aylin Bilgin KARABULUT, Hülya AYDIN, Ali MEZDEĞİ. Plastic and Reconstructive Surgery.108(3):793-794, September 1, 2001.

3-Recurrent Bleeding Following Rhinoplasty due to Factor XIII Deficiency(Letter) Aylin Bilgin KARABULUT, Hülya AYDIN, Ali MEZDEĞİ, Evin ADEMOĞLU. Plastic and Reconstructive Surgery. 108(3):808, September 1, 2001.

4-Roberts Syndrome from the Plastic Surgeon’s Viewpoint(Letter) Aylin Bilgin KARABULUT, Hülya AYDIN, Metin ERER, Ali MEZDEĞİ, Erdem GÜVEN Plastic and Reconstructive Surgery. 108(5):1443-1445, October 2001.

5-A fast and effective method of cartilage mincing:Turkish delight graft revisited(Letter) Ufuk EMEKLİ, Ali MEZDEĞİ, Burcu ÇELET ÖZDEN, Orhan ÇİZMECİ. European Journal of Plastic Surgery(2003) 26:164.

6-The Effects of Hyperbaric Oxygen and Surgical Decompression in Experimental Compartment Syndrome. Figen AYDIN, Şamil AKTAŞ, Vakur OLGAÇ, Ali MEZDEĞİ, Sacit KARAMÜRSEL (Plastik Cerrahi tek isim ) Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2003 Jul;9(3):176-182.

7-Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız. Atakan AYDIN, Murat TOPALAN, Ali MEZDEĞİ, İlker SEZER, Türker ÖZKAN, Metin ERER,Zeynep HOŞBAY. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 2003:37(5):374-378.

8-Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksör tendoplasti. Atakan AYDIN, Murat TOPALAN, Ali MEZDEĞİ, İlker SEZER, Türker ÖZKAN, Metin ERER,Safiye ÖZKAN. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 2004:38(1):54-59.

9-Dorsal teknik ile el bilek artrodezi uygulamalarımız. Atakan AYDIN, Murat TOPALAN, Türker ÖZKAN, Metin ERER, Ali MEZDEĞİ, Gülnur ÖZTÜRK. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği dergisinde kabul edildi ve yayın sırası bekleniyor.

10-Effects of amifostine on healing of microvascular anastomoses, flap survival, and nerve regeneration with preoperative or postoperative irradiation. Atakan AYDIN , Burcu ÇELET ÖZDEN , Ali MEZDEĞİ , Sıdıka KURUL , Rasim MERAL , Seyhun SOLAKOGLU. Microsurgery. 2004;24(5):392.

Sunulmuş Bildiriler:
1-‘Posterior İnterosseoz Sinir Paralizisinde Rekonstrüksiyon’ Ayhan OKUMUŞ, Türker ÖZKAN, Atakan AYDIN, Ali MEZDEĞİ, Metin ERER, Safiye ÖZKAN. 27-1 Ekim 2000 XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İZMİR.

2-‘Venöz Staz Sonrası Oluşan İskemi-Reperfüzyon Hasarında A ve E Vitamini Kombinasyon Tedavisi’ İrfan AYDIN, Aylin BİLGİN, Evin ADEMOĞLU, Ali MEZDEĞİ, Serdar TUNCER, Orhan ÇİZMECİ, Metin ERER. 27-1 Ekim 2000 XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İZMİR.

3-‘Limitations in Mandibular Distraction; Istanbul Medical Faculty Experience’ Ali MEZDEĞİ, Burcu ÇELET ÖZDEN, Atilla ARINCI, Ufuk EMEKLİ 27-29 Mayıs 2004 A.S.A.M.I. International 3. Kongresi-İSTANBUL

4-‘Endosteal Extra-Oral İmplant ile Kulak, Burun ve Soket Rekonstrüksiyonu’ Ali MEZDEĞİ, İsmail ERMİŞ, Sinan NUR KESİM, Ebru TUNCER, Banu

KARAYAZGAN 21-25 Eylül 2004 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA

5-‘Mandibuler Distraksiyon Osteogenezis:İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi’ Ali MEZDEĞİ, Atilla ARINCI, İsmail ERMİŞ, Burcu ÇELET ÖZDEN, Sinan NUR KESİM 21-25 Eylül 2004 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, ANKARA

Sunulmuş posterler:
1-‘Hemifasyal Mikrozomi Olgularında Mandibulanın Distraksiyon Osteogenezis Yöntemi ile Uzatılmasındaki Tecrübelerimiz’ Orhan ÇİZMECİ, Atilla ARINCI, İrfan AYDIN, Ali MEZDEĞİ 27-1 Ekim 2000 XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İZMİR.

2-‘Bilateral Lateral Yüz Yarığı:Olgu Sunumu’Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Ufuk EMEKLİ, Alp Aslan, Ali MEZDEĞİ, Sinan NUR KESİM 27-1 Ekim 2000 XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İZMİR.

3-‘Ekspanse Edilmiş Prefabrike Supraklavikuler Deri Flebi ile Konjenital Dev Nevüs Rekonstrüksiyonu:Vaka Sunumu’

Erdem GÜVEN, Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Ufuk EMEKLİ, İsmail ERMİŞ, Ali MEZDEĞİ, İrfan AYDIN 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

4-‘Deri Koruyucu Olmayan Mastektomide Doku Genişletici ile Genişletilmiş Göğüs Duvarı Derisinin Altına Dezepitelize Edilerek Yerleştirilen Pediküllü TRAM Flep ile Geç Meme Onarımı: Vaka Sunumu’ Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Orhan ÇİZMECİ, Serdar EREN, Hülya AYDIN, Ali MEZDEĞİ, Serdar TUNCER, Erdem GÜVEN, Funda AKÖZ 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

5-‘Vaka Sunumu:Masseter Absesi Sonrası Gelişen Masseterik Fibrozis ve Buna Bağlı Gelişen Ekstraartiküler Ankiloz’

Ali MEZDEĞİ, Erdem GÜVEN, Orhan ÇİZMECİ, Alp Aslan, Metin ERER. 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

6-‘Vaka Sunumu:İdiopatik Skrotal Kalsinozis’ Ali MEZDEĞİ 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

7-‘Tırnak Yatağı Defektlerinin Steril Matriks Greftleri ile Rekonstrüksiyonu’ Serdar TUNCER, Ali MEZDEĞİ, Atakan AYDIN, Türker ÖZKAN, Metin ERER. 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

8-‘Mandibula Kondiler Bölge ve Koronoid Çıkıntıdan Kaynaklanan Osteokondromlar’ Alp Aslan, Ufuk EMEKLİ, İsmail ERMİŞ, Orhan ÇİZMECİ, Defne

ÖNEL,Ali MEZDEĞİ, Erdem GÜVEN. 27-30 Eylül 2001 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL.

Tez Çalışması:
‘Mandibuler Distraksiyon Osteogenezis’ adlı klinik tez çalışması Haziran-2003 de takdim edildi ve tez jürisi tarafından yeterli bulundu.

Klinik Görselleri