Gizlilik Sözleşmesi

ALİ MEZDEĞİ hastalarımızın verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

 • Hastalarımızdan sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.
 • Hastalarımızın güvenliği ve www.alimezdegi.com üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla ALİ MEZDEĞİ ‘nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.
 • Hastalarımızın www.alimezdegi.com adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
 • Hastalarımızın kliniğimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, ALİ MEZDEĞİ personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler hastalarımızın onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
 • ALİ MEZDEĞİ’nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların kliniğimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır.
 • Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.alimezdegi.com adresimiz için geçerli olup, www.alimezdegi.com’da linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Sözkonusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
 • ALİ MEZDEĞİ www.alimezdegi.com adresi üzerinden reklam,banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
 • Gerek www.alimezdegi.com da linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri ALİ MEZDEĞİ tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.alimezdegi.com internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıdabelirtilen şartları
dikkatle okumanızı rica ederiz.

Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen ALİ MEZDEĞİ İnternetSitesi’ni ve herhangi bir sayfasını
kullanmayınız, ürün ve hizmet başvurusunda bulunmayınız.

 • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları ALİ MEZDEĞİ’ye aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden ALİ MEZDEĞİ nin yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
 • Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. ALİ MEZDEĞİ bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkçaya da yasal olarak hiçbir garanti
  vermemektedir.
 • İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızasıgibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, ALİ MEZDEĞİ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi sorumlu değildirler.
 • ALİ MEZDEĞİ bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimdebulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olmasıhalinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
 • Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Avrupa) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.